Danh sách

Hạnh đức khu phong tê thấp hoàn

0
Hạnh đức khu phong tê thấp hoàn - SĐK V909-H12-10 - Thuốc khác. Hạnh đức khu phong tê thấp hoàn - Tục đoạn, Đỗ trọng, Phòng phong, Quế, Tế tân, Đẳng sâm, Bạch linh, Đương quy, Bạch thược,...

Hạnh đức phong tê thấp thuỷ

0
Hạnh đức phong tê thấp thuỷ - SĐK V1116-H12-10 - Thuốc khác. Hạnh đức phong tê thấp thuỷ - Tục đoạn, Đỗ trọng, Phòng phong, Quế, Tế tân, Đẳng sâm, Bạch linh, Đương quy, Bạch thược,...