Danh sách

Tolbupas 1mg

0
Tolbupas 1mg - SĐK VN1-679-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 1mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol

Tolbupas 2mg

0
Tolbupas 2mg - SĐK VN1-680-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 2mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol
Thuốc Tolbupas 0

Tolbupas 0,5mg

0
Tolbupas 0,5mg - SĐK VN1-647-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 0,5mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol