Danh sách

Thuốc Tyrotab - SĐK VNB-0845-01

Tyrotab

0
Tyrotab - SĐK VNB-0845-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tyrotab Viên ngậm - Tyrothricin, Tetracaine hydrochloride

Mekotyrossin

0
Mekotyrossin - SĐK VNB-1935-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mekotyrossin Viên ngậm - Tyrothricin, Tetracaine hydrochloride
Thuốc Tyrotab - SĐK VD-18275-13

Tyrotab

0
Tyrotab - SĐK VD-18275-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tyrotab Viên ngậm - Tyrothricin, Tetracaine hydrochloride