Danh sách

Folliova 150

0
Folliova 150 - SĐK VN-2207-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Folliova 150 Bột đông khô pha tiêm-150 IU FSH/ống - Urofollitropin

Folliova 75

0
Folliova 75 - SĐK VN-2208-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Folliova 75 Bột đông khô pha tiêm-75IU FSH/ống - Urofollitropin

Fostimon

0
Fostimon - SĐK VN-7905-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fostimon Bột pha dung dịch tiêm - Urofollitropin

Fostimon

0
Fostimon - SĐK VN-8477-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fostimon Thuốc bột pha tiêm - Urofollitropin

Fostine 75

0
Fostine 75 - SĐK VN-10071-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fostine 75 Bột đông khô pha tiêm truyền - Urofollitropin