Danh sách

Nakinase Inj 500,000IU

0
Nakinase Inj 500,000IU - SĐK VN-6702-08 - Thuốc khác. Nakinase Inj 500,000IU Bột đông khô pha tiêm - Urokinase

Urokinase-Green Cross Inj. 60.000 IU

0
Urokinase-Green Cross Inj. 60.000 IU - SĐK VN-15452-12 - Thuốc khác. Urokinase-Green Cross Inj. 60.000 IU Bột đông khô pha tiêm - Urokinase