Danh sách

Ursalic

0
Ursalic - SĐK VD-11069-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursalic - Ursodesoxycholic acid 50mg, Thiamin nitrat 10mg, Riboflavin 5mg