Danh sách

Valz 20

0
Valz 20 - SĐK VN-8673-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valz 20 Viên nén bao phim - Valdecoxib

Valdicoxe 20

0
Valdicoxe 20 - SĐK VN-9674-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valdicoxe 20 Viên nén - Valdecoxib

Valus

0
Valus - SĐK VN-9596-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valus Viên nén bao phim - Valdecoxib

Valus 20

0
Valus 20 - SĐK VN-9597-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valus 20 Viên nén bao phim - Valdecoxib

Valz 10

0
Valz 10 - SĐK VN-8672-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valz 10 Viên nén bao phim - Valdecoxib

Valcox

0
Valcox - SĐK VN-8223-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valcox Viên nén - Valdecoxib

Valcox

0
Valcox - SĐK VN-9128-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valcox Viên nén - Valdecoxib

Valdicoxe 10

0
Valdicoxe 10 - SĐK VN-9673-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Valdicoxe 10 Viên nén - Valdecoxib

Sanvox 10

0
Sanvox 10 - SĐK VN-0601-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sanvox 10 Viên nén-10mg - Valdecoxib

Sanvox 20

0
Sanvox 20 - SĐK VN-0602-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sanvox 20 Viên nén-20mg - Valdecoxib