Danh sách

Palporan

0
Palporan - SĐK VN-5969-01 - Thuốc hướng tâm thần. Palporan Viên nén - Valproate sodium

Newoltril

0
Newoltril - SĐK VN-9941-05 - Thuốc hướng tâm thần. Newoltril Bột pha dung dịch tiêm - Valproate sodium

Encorate Chrono 200

0
Encorate Chrono 200 - SĐK VN-6412-02 - Thuốc hướng tâm thần. Encorate Chrono 200 Viên nén bao phim giải phóng chậm - Valproate sodium

Encorate Chrono 500

0
Encorate Chrono 500 - SĐK VN-6413-02 - Thuốc hướng tâm thần. Encorate Chrono 500 Viên nén bao phim giải phóng chậm - Valproate sodium

Encorate

0
Encorate - SĐK VN-6410-02 - Thuốc hướng tâm thần. Encorate Viên nén - Valproate sodium

Encorate 300

0
Encorate 300 - SĐK VN-6411-02 - Thuốc hướng tâm thần. Encorate 300 Viên nén - Valproate sodium

Depakine

0
Depakine - SĐK VN-6017-01 - Thuốc hướng tâm thần. Depakine Bột đông khô pha tiêm truyền - Valproate sodium