Danh sách

Gliovan-Hctz 160/12.5

0
Gliovan-Hctz 160/12.5 - SĐK VD-22456-15 - Thuốc tim mạch. Gliovan-Hctz 160/12.5 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

Valsgim-H160/12.5

0
Valsgim-H160/12.5 - SĐK VD-25129-16 - Thuốc tim mạch. Valsgim-H160/12.5 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

Tolzartan plus

0
Tolzartan plus - SĐK VD-27098-17 - Thuốc tim mạch. Tolzartan plus Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

Midatoren 160/12,5

0
Midatoren 160/12,5 - SĐK VD-26191-17 - Thuốc tim mạch. Midatoren 160/12,5 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg