Danh sách

Gliovan-Hctz 160/25

0
Gliovan-Hctz 160/25 - SĐK VD-22133-15 - Thuốc tim mạch. Gliovan-Hctz 160/25 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

Pegianin

0
Pegianin - SĐK VD-27012-17 - Thuốc tim mạch. Pegianin Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

Meyervasid F

0
Meyervasid F - SĐK VD-26483-17 - Thuốc tim mạch. Meyervasid F Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg