Danh sách

Hyval

0
Hyval - SĐK VD-23417-15 - Thuốc khác. Hyval Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg

Gliovan-H 160

0
Gliovan-H 160 - SĐK VD-21271-14 - Thuốc tim mạch. Gliovan-H 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg

Pyvasart 160

0
Pyvasart 160 - SĐK VD-23853-15 - Thuốc tim mạch. Pyvasart 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg

Meyervas 160

0
Meyervas 160 - SĐK VD-26480-17 - Thuốc tim mạch. Meyervas 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg

Dovalic 160 mg

0
Dovalic 160 mg - SĐK VD-33035-19 - Thuốc tim mạch. Dovalic 160 mg Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg