Danh sách

Valbelis 160/25mg

0
Valbelis 160/25mg - SĐK VN-17296-13 - Thuốc tim mạch. Valbelis 160/25mg Viên nén bao phim - Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 25mg

Co-Diovan 160/25

0
Co-Diovan 160/25 - SĐK VN-19285-15 - Thuốc tim mạch. Co-Diovan 160/25 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 25mg