Danh sách

Valsartan Stada 40 mg

0
Valsartan Stada 40 mg - SĐK VD-14015-11 - Thuốc khác. Valsartan Stada 40 mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim - Valsartan 40mg

Vasartim 40

0
Vasartim 40 - SĐK VD-20461-14 - Thuốc khác. Vasartim 40 Viên nén bao phim - Valsartan 40mg

Opevalsart 40

0
Opevalsart 40 - SĐK VD-20792-14 - Thuốc khác. Opevalsart 40 Viên nén bao phim - Valsartan 40mg

Halotan 40

0
Halotan 40 - SĐK VD-20786-14 - Thuốc khác. Halotan 40 Viên nén bao phim - Valsartan 40mg

Euvaltan 40

0
Euvaltan 40 - SĐK VD-30261-18 - Thuốc tim mạch. Euvaltan 40 Viên nén bao phim - Valsartan 40mg

Tantordio 40

0
Tantordio 40 - SĐK VN-18475-14 - Thuốc tim mạch. Tantordio 40 Viên nén bao phim - Valsartan 40mg

Valsartan Stada 40 mg

0
Valsartan Stada 40 mg - SĐK VD-26570-17 - Thuốc tim mạch. Valsartan Stada 40 mg Viên nén bao phim - Valsartan 40mg