Danh sách

Valbelis 80/12.5mg

0
Valbelis 80/12.5mg - SĐK VN-17297-13 - Thuốc tim mạch. Valbelis 80/12.5mg Viên nén bao phim - Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Valzaar H

0
Valzaar H - SĐK VN-17796-14 - Thuốc tim mạch. Valzaar H Viên nén bao phim - Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Co-Diovan 80/12,5

0
Co-Diovan 80/12,5 - SĐK VN-19286-15 - Thuốc tim mạch. Co-Diovan 80/12,5 Viên nén bao phim - Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg