Danh sách

Doraval 80mg

0
Doraval 80mg - SĐK VD-11275-10 - Thuốc khác. Doraval 80mg - Valsartan 80mg

Valsartan Stada 80 mg

0
Valsartan Stada 80 mg - SĐK VD-14016-11 - Thuốc khác. Valsartan Stada 80 mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Vasartim 80

0
Vasartim 80 - SĐK VD-20802-14 - Thuốc khác. Vasartim 80 Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Halotan 80

0
Halotan 80 - SĐK VD-20787-14 - Thuốc khác. Halotan 80 Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Vasblock 80mg

0
Vasblock 80mg - SĐK VN-19240-15 - Thuốc khác. Vasblock 80mg Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Tantordio 80

0
Tantordio 80 - SĐK VN-19366-15 - Thuốc khác. Tantordio 80 Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Disys

0
Disys - SĐK VN-19121-15 - Thuốc khác. Disys Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Valpres 80mg

0
Valpres 80mg - SĐK VN-17449-13 - Thuốc khác. Valpres 80mg Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Valsartan MKP

0
Valsartan MKP - SĐK VD-30689-18 - Thuốc tim mạch. Valsartan MKP Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Valsacard

0
Valsacard - SĐK VN-17145-13 - Thuốc tim mạch. Valsacard Viên nén bao phim - Valsartan 80mg