Danh sách

Co-Diovan 160/25

0
Co-Diovan 160/25 - SĐK VN-9768-10 - Thuốc tim mạch. Co-Diovan 160/25 Viên nén bao phim - Valsartan; Hydrochlorothiazide

Co-diovan 80/12.5

0
Co-diovan 80/12.5 - SĐK VN-9769-10 - Thuốc tim mạch. Co-diovan 80/12.5 Viên nén bao phim - Valsartan; Hydrochlorothiazide

Co diovan

0
Co diovan - SĐK VN-8506-04 - Thuốc tim mạch. Co diovan Viên nén bao phim - Valsartan, Hydrochlorothiazide

Co diovan

0
Co diovan - SĐK VN-8815-04 - Thuốc tim mạch. Co diovan Viên nén bao phim - Valsartan, Hydrochlorothiazide

Valzaar H

0
Valzaar H - SĐK VN-6346-08 - Thuốc tim mạch. Valzaar H Viên nén - Valsartan, Hydrochlorothiazide

Angiotan-H Tablets

0
Angiotan-H Tablets - SĐK VN-10233-10 - Thuốc tim mạch. Angiotan-H Tablets Viên nén bao phim - Valsartan; Hydrochlorothiazide

Carwin HCT 160+25mg

0
Carwin HCT 160+25mg - SĐK VN-15598-12 - Thuốc tim mạch. Carwin HCT 160+25mg viên nén bao phim - Valsartan; Hydrochlorothiazide

Carwin HCT 80+12.5mg

0
Carwin HCT 80+12.5mg - SĐK VN-15599-12 - Thuốc tim mạch. Carwin HCT 80+12.5mg viên nén bao phim - Valsartan; Hydrochlorothiazide