Danh sách

Valacin 1000

0
Valacin 1000 - SĐK VN-18787-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Valacin 1000 Bột pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl) 1g
Thuốc Tamiacin 1g - SĐK VD-23225-15

Tamiacin 1g

0
Tamiacin 1g - SĐK VD-23225-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tamiacin 1g Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl) 1g