Danh sách

Vaklonal

0
Vaklonal - SĐK VN-16156-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vaklonal Bột pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride) 500mg

Vammybivid’s

0
Vammybivid's - SĐK VN-16649-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vammybivid's Thuốc bột đông khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride) 500mg

Vancorin injection 500mg

0
Vancorin injection 500mg - SĐK VN-20924-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancorin injection 500mg Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride) 500mg