Danh sách

Vagonxin 1g

0
Vagonxin 1g - SĐK VD-22228-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vagonxin 1g Bột pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) 1000mg

Vancomycin 1000 A.T

0
Vancomycin 1000 A.T - SĐK VD-25663-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin 1000 A.T Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) 1000mg