Danh sách

Vagonxin 0,5g

0
Vagonxin 0,5g - SĐK VD-22227-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vagonxin 0,5g Bột pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) 500mg

Vancomycin 500 A.T

0
Vancomycin 500 A.T - SĐK VD-25664-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin 500 A.T Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) 500mg