Danh sách

Maxovan 500mg

0
Maxovan 500mg - SĐK VN-5476-10 - Khoáng chất và Vitamin. Maxovan 500mg Thuốc bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Jekukvalco Inj 500mg

0
Jekukvalco Inj 500mg - SĐK VN-5463-10 - Khoáng chất và Vitamin. Jekukvalco Inj 500mg Bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Vancotex

0
Vancotex - SĐK VN-6767-08 - Thuốc khác. Vancotex Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin HCl

Oscamicin 1000mg

0
Oscamicin 1000mg - SĐK VN-8227-09 - Thuốc khác. Oscamicin 1000mg Bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Oscamicin 500mg

0
Oscamicin 500mg - SĐK VN-8228-09 - Thuốc khác. Oscamicin 500mg Bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Vecmid 500mg

0
Vecmid 500mg - SĐK VN-10730-10 - Thuốc khác. Vecmid 500mg Thuốc bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Beevasmin

0
Beevasmin - SĐK VN-10331-10 - Thuốc khác. Beevasmin Bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Vanzocis Injection

0
Vanzocis Injection - SĐK VN-5723-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vanzocis Injection Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Vancomycin HCl

Vecmid 1gm

0
Vecmid 1gm - SĐK VN-9932-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vecmid 1gm Thuốc bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Vancocef Inj

0
Vancocef Inj - SĐK VN-5722-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancocef Inj Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin HCl