Danh sách

Levivina

0
Levivina - SĐK VD-30388-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levivina Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10mg
Thuốc Levitra - SĐK VN-17841-14

Levitra

0
Levitra - SĐK VN-17841-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10mg

Vasanlog ODT

0
Vasanlog ODT - SĐK VD-33920-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vasanlog ODT Viên nén phân tán - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10mg
Thuốc Vardelena - SĐK VD-30155-18

Vardelena

0
Vardelena - SĐK VD-30155-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vardelena Viên nén phân tán trong miệng - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10mg