Danh sách

Thuốc Champix - SĐK VN-14767-12

Champix

0
Champix - SĐK VN-14767-12 - Thuốc hướng tâm thần. Champix Viên nén - Varenicline (dạng muối tartrate)
Thuốc Champix - SĐK VN-14766-12

Champix

0
Champix - SĐK VN-14766-12 - Thuốc hướng tâm thần. Champix Viên nén - Varenicline (dạng muối tartrate)