Danh sách

Venlafaxine Stada 37,5mg

0
Venlafaxine Stada 37,5mg - SĐK VD-14579-11 - Thuốc hướng tâm thần. Venlafaxine Stada 37,5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng - Venlafaxin 37,5mg (dùng dạng Venlafaxin HCl)