Danh sách

Venlif OD 150

0
Venlif OD 150 - SĐK VN-19747-16 - Thuốc hướng tâm thần. Venlif OD 150 Viên nang giải phóng kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 150mg

Efexor

0
Efexor - SĐK VN-18975-15 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor Viên nang giải phóng kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 150mg