Danh sách

Thuốc Efexor XR - SĐK VN-18951-15

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-18951-15 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang giải phóng kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 37.5mg