Danh sách

Edxor

0
Edxor - SĐK VD-30476-18 - Thuốc hướng tâm thần. Edxor Viên nén - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg