Danh sách

Venfamed Cap

0
Venfamed Cap - SĐK VD-28514-17 - Thuốc hướng tâm thần. Venfamed Cap Viên nang cứng (xanh dương-xanh dương) - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5 mg