Danh sách

Veniz XR 37.5

0
Veniz XR 37.5 - SĐK VN-20216-16 - Thuốc hướng tâm thần. Veniz XR 37.5 Viên nén phóng thích kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg

Venlafaxine Stada 37,5mg

0
Venlafaxine Stada 37,5mg - SĐK VD-25485-16 - Thuốc hướng tâm thần. Venlafaxine Stada 37,5mg Viên nang cứng - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg

Venfamed tab

0
Venfamed tab - SĐK VD-29458-18 - Thuốc hướng tâm thần. Venfamed tab Viên nén - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg

Ventizam 37,5

0
Ventizam 37,5 - SĐK VD-29135-18 - Thuốc hướng tâm thần. Ventizam 37,5 Viên nén - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg