Danh sách

Thuốc Venlafaxine Stada 75 mg - SĐK VD-23984-15

Venlafaxine Stada 75 mg

0
Venlafaxine Stada 75 mg - SĐK VD-23984-15 - Thuốc hướng tâm thần. Venlafaxine Stada 75 mg Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 75 mg