Danh sách

Velaxin

0
Velaxin - SĐK VN-21018-18 - Thuốc hướng tâm thần. Velaxin Viên nang giải phóng chậm - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin hydrochloride) 75mg