Danh sách

Ventizam 75

0
Ventizam 75 - SĐK VD-30503-18 - Thuốc hướng tâm thần. Ventizam 75 Viên nén - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin hydroclorid) 75mg