Danh sách

Veniz XR 375

0
Veniz XR 375 - SĐK VN-10357-05 - Thuốc hướng tâm thần. Veniz XR 375 Viên nang tác dụng kéo dài - Venlafaxine

Efexor

0
Efexor - SĐK VN-6450-02 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor Viên nén - Venlafaxine

Efexor

0
Efexor - SĐK VN-6451-02 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor Viên nén - Venlafaxine

Efexor

0
Efexor - SĐK VN-6452-02 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor Viên nén - Venlafaxine

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-10440-05 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang - Venlafaxine

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-10441-05 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang - Venlafaxine

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-6445-02 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang giải phóng chậm - Venlafaxine

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-6446-02 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang giải phóng chậm - Venlafaxine