Danh sách

Verarem 40

0
Verarem 40 - SĐK VN-9831-10 - Thuốc khác. Verarem 40 Viên nén bao đường - Verapamil hydrochloride

Verarem 80

0
Verarem 80 - SĐK VN-9832-10 - Thuốc khác. Verarem 80 Viên nén bao đường - Verapamil hydrochloride

Verapamil

0
Verapamil - SĐK VN-5622-08 - Thuốc tim mạch. Verapamil Viên nén bao phim - Verapamil hydrochloride