Danh sách

Verapamil Hydrochloride

0
Verapamil Hydrochloride - SĐK VN-8434-04 - Thuốc tim mạch. Verapamil Hydrochloride Dung dịch tiêm - Verapamil

Isoptin SR 240mg

0
Isoptin SR 240mg - SĐK VN-8865-04 - Thuốc tim mạch. Isoptin SR 240mg Viên nén giải phóng kéo dài - Verapamil