Danh sách

Lantota 30mg

0
Lantota 30mg - SĐK VNB-4134-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Lantota 30mg Viên nang - Vi hạt chứa Lansoprazole 8,5%

Lansoprazol 30mg

0
Lansoprazol 30mg - SĐK VD-0578-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Lansoprazol 30mg Viên nang - Vi hạt chứa Lansoprazole 8,5%