Danh sách

Thuốc LACTEOL® 340mg - SĐK QLSP-906-15

LACTEOL® 340mg

0
LACTEOL® 340mg - SĐK QLSP-906-15 - Thuốc đường tiêu hóa. LACTEOL® 340mg Thuốc bột pha dung dịch uống - Vi khuẩn bất hoạt Lactobacillus LB (Lactobacillus fermentum và Lactobacillus delbrueckii) - 10 tỷ Môi trường nuôi cấy lên men trung tính 160mg