Danh sách

Midogrip

0
Midogrip - SĐK VNB-3576-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Midogrip Viên nén dài bao phim - Acetaminophen, Pseudoephedrine, viên hồng thêm Chlorpheniramine maleate, viên xanh thêm Guaifenesin, Dextromethorphan