Danh sách

Galvus Met 50mg/500mg

0
Galvus Met 50mg/500mg - SĐK VN-19292-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/500mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 500mg

Galvus Met 50mg/500mg

0
Galvus Met 50mg/500mg - SĐK VN-19295-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/500mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 500mg