Danh sách

Galvus Met 50mg/850mg

0
Galvus Met 50mg/850mg - SĐK VN-19293-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/850mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 850mg