Danh sách

Galvus Met 50mg/1000mg

0
Galvus Met 50mg/1000mg - SĐK VN-18571-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/1000mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin Hydrochlorid 1000mg