Danh sách

Galvus Met 50mg/500mg

0
Galvus Met 50mg/500mg - SĐK VN2-117-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/500mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin hydrochloride 500mg