Danh sách

Thuốc Galvus - SĐK VN-19290-15

Galvus

0
Galvus - SĐK VN-19290-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Viên nén - Vildagliptin 50mg

Goldagtin

0
Goldagtin - SĐK VD-31455-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Goldagtin Viên nén - Vildagliptin 50mg

Vilget Tablets 50mg

0
Vilget Tablets 50mg - SĐK VN-22402-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vilget Tablets 50mg Viên nén - Vildagliptin 50mg
Thuốc Vigorito - SĐK VD-21482-14

Vigorito

0
Vigorito - SĐK VD-21482-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vigorito Viên nén - Vildagliptin 50mg