Danh sách

Vinorelbine Bitartrate for injection

0
Vinorelbine Bitartrate for injection - SĐK VN1-091-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelbine Bitartrate for injection Bột đông khô để pha tiêm - Vinorelbine bitartrate

Vinorelbine “Ebewe”

0
Vinorelbine "Ebewe" - SĐK VN1-130-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelbine "Ebewe" Dung dịch tiêm truyền - Vinorelbine bitartrate