Danh sách

Vinorelsin 50mg/5ml

0
Vinorelsin 50mg/5ml - SĐK VN-17629-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelsin 50mg/5ml Dung dịch đậm đặc để pha dịch tiêm truyền - Vinorelbine (dưới dạng Vinorelbine tartrate) 10mg/1ml