Danh sách

Vinorelsin 50mg/5ml

0
Vinorelsin 50mg/5ml - SĐK VN1-634-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelsin 50mg/5ml Dung dịch tiêm truyền - Vinorelbine tartrate

Navelbine

0
Navelbine - SĐK VN-1488-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Navelbine Viên nang mềm-30mg Vinorelbine - Vinorelbine tartrate

Navelbine

0
Navelbine - SĐK VN-1489-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Navelbine Viên nang mềm-20mg Vinorelbine - Vinorelbine tartrate

Vinorelbine “Ebewe”

0
Vinorelbine "Ebewe" - SĐK VN-12434-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelbine "Ebewe" Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Vinorelbine tartrate

Vinorelbine “Ebewe”

0
Vinorelbine "Ebewe" - SĐK VN-12435-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelbine "Ebewe" Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Vinorelbine tartrate