Danh sách

Vinorelsin 10mg/1ml

0
Vinorelsin 10mg/1ml - SĐK VN2-68-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelsin 10mg/1ml Dung dịch tiêm truyền - Vinorellbine base (dưới dạng Vinorelbine tartrate) 10mg/1ml