Danh sách

Civalton

0
Civalton - SĐK VD-2422-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Civalton Viên nang mềm - Arginine tidiacicate, Vitamin B2, Vitamin C, Vitamin B1

Tiphanal

0
Tiphanal - SĐK VNA-3018-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiphanal Viên nang - Dexamethasone, Indomethacin, Vitamin B1, Vitamin B6

Phaphamin

0
Phaphamin - SĐK VNA-5136-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phaphamin Thuốc cốm - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1
Thuốc Paracetamol-P - SĐK VNB-1620-04

Paracetamol-P

0
Paracetamol-P - SĐK VNB-1620-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol-P Thuốc cốm - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1

Paranipha

0
Paranipha - SĐK VNB-1268-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paranipha Cốm - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1

Paravita

0
Paravita - SĐK VNB-0264-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paravita Thuốc bột - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1
Thuốc Paracetamol F.B - SĐK VNB-1801-04

Paracetamol F.B

0
Paracetamol F.B - SĐK VNB-1801-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol F.B viên nang - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1

Paracetamol trẻ em 1,5g

0
Paracetamol trẻ em 1,5g - SĐK VNA-3115-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol trẻ em 1,5g Thuốc bột - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1

Pabemin Caps

0
Pabemin Caps - SĐK VD-1423-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pabemin Caps Viên nang - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1

Clofermol

0
Clofermol - SĐK VNA-3192-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Clofermol Thuốc bột - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1