Danh sách

Goldbetin

0
Goldbetin - SĐK VN-21406-18 - Khoáng chất và Vitamin. Goldbetin Bộ pha dung dịch tiêm/truyền - Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 500mg

Golddicron

0
Golddicron - SĐK VN-18660-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Golddicron Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazide 30mg

Goldvoxin

0
Goldvoxin - SĐK VN-19111-15 - Thuốc khác. Goldvoxin Dung dịch truyền tĩnh mạch - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 250mg/ml

Goldmycin

0
Goldmycin - SĐK VN-20474-17 - Thuốc khác. Goldmycin Viên nang cứng - Minocyclin (dưới dạng Minocyclin hydroclorid dihydrat) 100mg

V Babylac

0
V Babylac - SĐK VD-4304-07 - Thuốc đường tiêu hóa. V Babylac Thuốc bột uống - Lactobacillus acidophilus

Goldesome

0
Goldesome - SĐK VN-19113-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Goldesome Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Thuốc Goldesome - SĐK VN-19112-15

Goldesome

0
Goldesome - SĐK VN-19112-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Goldesome Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) 20mg

Goldzovir

0
Goldzovir - SĐK VN-21247-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Goldzovir Kem bôi da - Aciclovir 50mg/g

Simvafar 10mg

0
Simvafar 10mg - SĐK VD-0931-06 - Thuốc tim mạch. Simvafar 10mg Viên bao phim - Simvastatin

Goldmedi

0
Goldmedi - SĐK VN-20986-18 - Thuốc tim mạch. Goldmedi Viên nén bao phim - Losartan kaki 50mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg