Danh sách

Sidelena ODT

0
Sidelena ODT - SĐK VD-32597-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sidelena ODT Viên nén phân tán trong miệng - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrate) 50
Thuốc Vardelena - SĐK VD-30155-18

Vardelena

0
Vardelena - SĐK VD-30155-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vardelena Viên nén phân tán trong miệng - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10mg

Ursofast

0
Ursofast - SĐK VD-33954-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursofast Viên nén bao phim - Ursodeoxycholic acid (dạng micronized) 300 mg

Ursofast

0
Ursofast - SĐK VD-33955-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursofast Viên nén bao phim - Ursodeoxycholic acid 500 mg
Thuốc Heraprostol - SĐK VD-29544-18

Heraprostol

0
Heraprostol - SĐK VD-29544-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Heraprostol Viên nén - Misoprostol (dưới dạng Misoprostol HPMC 1% dispersion) 200mcg

Telbock

0
Telbock - SĐK VD-29547-18 - Thuốc tim mạch. Telbock Viên nén - Telmisartan 20mg

Stavacor

0
Stavacor - SĐK VD-30152-18 - Thuốc tim mạch. Stavacor Viên nang cứng - Pravastatin natri 20mg

Telblock

0
Telblock - SĐK VD-30153-18 - Thuốc tim mạch. Telblock Viên nén - Telmisartan 40mg

Telblock

0
Telblock - SĐK VD-30154-18 - Thuốc tim mạch. Telblock Viên nén - Telmisartan 80mg

Stavacor

0
Stavacor - SĐK VD-30151-18 - Thuốc tim mạch. Stavacor Viên nang cứng - Pravastatin natri 10mg